Články

 

Obsah publikovaných příspěvků nemusí být vždy ve shodě se stanoviskem vydavatele a redakční rady časopisu, vyjadřuje názory a postoje jednotlivých autorů.
Časopis Doktríny je vojenské odborné on-line periodikum zaměřené na publikování aktuálnějších informací. Standardní číslo obsahuje následující sekce s tímto obsahem:

Teorie a koncepty
Zhraniční studie


PRT: Přínos do teorie a praxe mírových operací pod vedením mezinárodních organizací, nebo účelové opatření pro potřeby vojenských intervencí

plk. gšt. Ing. Jaromír ZŮNA, MSc. VeV – VA Vyškov

Provinční rekonstrukční týmy (PRT) představují novou praxi v aliančních a koaličních operacích, která je v současnosti aplikována v operacích v Iráku a Afghánistánu. Potřeba zavedení PRT do praxe vyplynula jako důsledek politiky, která preferovala řešení krizí mimo rámec existujících mezinárodních organizací a stálých aliancí. Pro použití PRT v operacích chyběla předchozí praxe a jak politická, tak i vojenská teorie. V současné době se analyzují zkušenosti z použití PRT v operacích a jsou vypracovány základní manuály pro činnost velitelů a koaličních sil v této oblasti.

(Celý článek)

Pozemní síly USA aktivují první jednotku rodilých mluvčích

Ing. Pavol VARGA, Odbor doktrín Vyškov

Jazyková vybavenost vojsk expedičního charakteru je jedním z hlavních požadavků jejich připravenosti. Zaměření na některé oficiální jazyky NATO sice zvyšuje interoperabilitu štábů a vojsk, ale není plně postačující pro plnění úkolů v jiném jazykovém prostředí. Zejména v rámci stabilizačních operací, rekonstrukčních činností, anebo při humanitárních činnostech je znalost, alespoň základů místního jazyka, klíčová. Toto se samozřejmě netýká pouze Armády České republiky.

(Celý článek)

Operační bezpečnost – klíč k dosažení úspěchu v současných i budoucích operacích

Ing. Jozef BUZA, Odbor doktrín Vyškov

Operace probíhající v Iráku a Afghánistánu ne vždy dosáhnou svých cílů a očekávaných výsledků. Jednou z hlavních příčin tohoto stavu je i to, že povstalci včas zjistí informace o místě a času plánované operace. S tím úzce souvisejí problémy se zajištěním operační bezpečnosti. Současná digitalizace operačního prostředí a přístup povstalců k informačním technologiím podstatně snižují možnost dosáhnout momentu překvapení. Jak je dále v článku popsáno, operační bezpečnost je záležitostí všech, nejen velitelů, velitel může přijmout řadu opatření, ale pokud nebudou všichni příslušníci jednotky přísně dodržovat zásady operační bezpečnosti, mohou se stát pro nepřítele dobrým zdrojem informací.

(Celý článek)

Rešerše manuálu US ARMY ke stabilizačním operacím „FM 3-07 STABILITY OPERATIONS“

pplk. Ing. Petr MARKVART, Ph.D, Odbor doktrín Vyškov

Manuál FM 3-07 Stability operations navazuje na základní operativní manuál FM 3-0. Stejně revoluční jako je dopad manuálu FM 3-0 na síly a aplikování doktríny, je i manuál FM 3-07, který představuje základní doktrinální publikaci pro stabilizační operace. Součástí této „revolučnosti“ je fakt, že důležitost stabilizačních operací byla povýšena na úroveň útočných a obranných operací. Stabilizační operace, útočné operace a obranné operace jsou ve větší či menší míře zastoupeny v každém druhu mise.

(Celý článek)

Rešerše manuálu US ARMY k výcviku pozemních sil „FM 7-0 Training for Full Spectrum Operations“

pplk. Ing. Petr MARKVART, Ph.D, Odbor doktrín Vyškov

Nový manuál nahrazuje edici publikace FM 7-0 Training the Force z roku 2002. Je to poprvé, kdy US ARMY synchronizuje manuály pro operace a výcvik.

(Celý článek)

Boj o Fallúdžu

Ing. Karel KUDLIČKA, Odbor doktrín Vyškov, pplk. Ing. Jiří Svoboda, NOdD J7/VeSpS Olomouc

Příslušníci pěších jednotek armády USA se na vlastní oči přesvědčili, jaké zdrcující účinky měla na povstalce v zákopech a budovách palba děl a minometů a pochvalně se vyjadřovali na adresu dělostřelců. Pochopili, proč se dělostřelectvo nazývá Bohem války. Dělostřelecká podpora umožnila poměrně rychlý postup mechanizovaných jednotek městem.
Autoři Captain James T. Cobb, First Lieutenant Christopher A. LaCour a Sergeant First Class William H. se v článku „TF 2- 2 IN FSE AAR: Indirect Fires in the Battle of Fallujah, časopisu Field Artillery, March-April 2005 zaměřili zejména na problematiku vedení nepřímých paleb na cíle ve velmi těsné, až nebezpečné vzdálenosti od předního okraje vlastních jednotek, kdy miny ráže 81 mm padaly až 100 m od vlastních jednotek.

(Celý článek)

Plánování a zajištění doprovodů

Autor článku kpt. Ing. Pavel VRASPÍR byl příslušníkem 1. kontingentu provinčního rekonstrukčního týmu (PRT) Lógar ve funkci staršího důstojníka operační skupiny.

Zkušenost, o kterou se s vámi chci podělit, je směrována k tomu, co bylo stěžejním úkolem při zajištění naplnění cílů kontingentu PRT. Tím úkolem bylo zajištění přepravy a doprovodu civilních představitelů PRT. V úvodu bych se zmínil o úkolu, záměru, cílech PRT a filozofii jejich naplňování.

(Celý článek)


Zkušenosti a poznatky předsunutého leteckého návodčího z mise v Afghánistánu

Autor článku je příslušníkem 22. Lz, Náměšť nad Oslavou

Ve svém příspěvku chci popsat zkušenosti, které jsem získal v misi v Afghánistánu, kde jsem se svou skupinou plnil úkoly předsunutého leteckého návodčího (Forward Air Controler – FAC) pro danou oblast jak pro kontingent AČR (PRT Logar), tak pro zde dislokovanou americkou jednotku.

(Celý článek)


Spolupráce EU – Afrika

Mjr. Ing. František GRMELA, Odbor doktrín Vyškov

Autor působil v roce 2006 jako pozorovatel OSN v Libérii.

Africký kontinent je bohatý co do přírodních, energetických a lidských zdrojů, ale také je to oblast válek, chudoby, hladu, pandemií, zkrachovalých států, terorismu a pašování. Toto jsou rizika a hrozby, které ovlivňují nejen africký kontinent, ale představují problém i pro evropskou bezpečnost. Řešení těchto hrozeb vyžaduje mezinárodní spolupráci.

(Celý článek)


Jak spolupracovat s původními obyvateli

Ing. Pavol VARGA, Odbor doktrín Vyškov

Úspěch jakékoli činnosti v prostředí, kde kultura je diametrálně odlišná od naší, zpravidla závisí na každodenní diplomacii a taktu při jednání s místními obyvateli, na znalostech jejich historie, pochopení kultury a zvyků a na schopnosti a ochotě přizpůsobit se podmínkám jejich života. Někdy si myslíme, že naše cesta je tou nejlepší. Hlavním důvodem obvykle je, že je to jediná cesta, kterou známe.

(Celý článek)


Náboženství – opomíjený faktor při plánování mise

Ing. Karel KUDLIČKA, Odbor doktrín Vyškov

Náboženství se v mnoha oblastech světa považuje za ústřední politický pilíř k udržení mocenského vlivu – za hlavní nástroj pro určení loajality obyvatelstva a za hlavní aspekt pro určení stability nebo nestability státu. Náboženství pro mnohé společnosti představuje nejsilnější formu veřejné motivace. Vojáci, kteří měli co do činění s masovými shromážděními obyvatelstva nebo nepokoji vyvolanými náboženskými vůdci anebo nepokoji vzniklými při provádění náboženských rituálů, poznali sílu náboženství a jeho vliv na charakter mise. Právě o problematice vlivu náboženství na přípravu, plánování a provedení mise pojednává článek „Religion: The Missing Dimension in Mission Planning“ kaplana armády USA Timothy K. Bedsolea v časopise Special Warfare.

(Celý článek)


Plánování bojového použití odstřelovačů

Ing. Karel KUDLIČKA, Odbor doktrín Vyškov

Bojové použití odstřelovačů patří mezi několik málo vojenských činností, které nejsou popsány do takové hloubky jako obvyklé činnosti vojenských jednotek v různých druzích boje. Ve stabilizačních operacích, ve kterých působí protivládní síly, které při vedení boje nerespektují zásady mezinárodního humanitárního práva, narůstá význam bojového použití odstřelovačů, schopných ničit důležité cíle velmi přesnou palbou. V článku „A Commander`s Sniper Operations Planning Guide“ popisují příslušníci pozemních sil USA podplukovník David LIWANAG a seržant Michael HAUGEN své poznatky a zkušenosti z bojového použití a plánování činnosti odstřelovačů v boji.

(Celý článek)


Operace PROVIDENCE – evakuace cizinců z Libérie

Ing. Pavel ZŮNA, MSS., Odbor doktrín Vyškov

V důsledku dlouhé vnitřní krize v Libérii a nejisté situace se francouzská vláda rozhodla 9. července 2003 k provedení evakuace cizích státních příslušníků v té době pobývajících v Monrovii (Libérie). Příčinou tohoto rozhodnutí byly prudké boje mezi loajálními silami Charlese Tailora a Liberijským hnutím pro usmíření a demokracii (LURD).

(Celý článek)