Články


Časopis Doktríny je vojenské odborné on-line periodikum zaměřené na publikování aktuálních informací. Standardní číslo obsahuje následující oblasti s tímto obsahem:

Teorie, koncepty a doktríny   Zkušenosti a poznatky z operací
Zahraniční studie a zkušenosti z operací   Technika a výzbroj
Výcvik a vzdělávání   Recenze a aktuální informace


Uvedení do základů teorie vedení společných operací

Ing. Oldřich Socha, Odbor doktrín Vyškov

Autor navazuje na první část článku, uvedenou v čísle 02/2010 časopisu Doktríny, která pojednávala o tom, proč a v jakých podmínkách budou nasazovány v budoucnosti společné síly. V kapitolách 4. Společné operace jako integrace a přizpůsobování bojových a nebojových činností; 5. Základní kategorie vojenských aktivit a 6. Společná operační pravidla jsou objasněny základy teorie vedení společných operací a popsáno, co a jak budou společné síly plnit a v jakých všeobecných podmínkách. Uvedené kapitoly jsou jádrem teorie vedení společných operací.

Přečteno: x     |    Článek ve formátu PDF Uvedení do základů teorie vedení společných operací    |    (Celý článek)

Komunikační a informační podpora roty chemické ochrany

Doc. Ing. Ján Tkáčik, CSc., katedra komunikačních a informačních systémů UO Brno, Ing. Jozef KUČÍK, CSc., Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení UO Brno

Autoři článku prezentují čtenářům nezbytné penzum informací o bojovém použití roty chemické ochrany a jejím systému velení a řízení. Článek rozebírá komunikační a informační podporu u roty chemické ochrany, její úkoly a organizaci.

Přečteno: x     |    Článek ve formátu PDF Uvedení do základů teorie vedení společných operací    |    (Celý článek)

Vojenské operace

Ing. Milan Sojka, Ing. Oldřich Socha, Odbor doktrín Vyškov

Autoři článku seznamují čtenáře s charakteristikou vojenských operací se specifikací aliančního pojetí. V textu článku je věnována pozornost druhům a typům vojenských operací vedených silami Aliance s jejich stručným objasněním.

Přečteno: x     |    Článek ve formátu PDF Uvedení do základů teorie vedení společných operací    |    (Celý článek)

Improvizovaná výbušná zařízení – stálá hrozba

Ing. Jozef Buza, Ing. František Janečka, Odbor doktrín Vyškov

Autoři článku apelují na připravenost a odpovídající znalosti příslušníků Armády České republiky o improvizovaných výbušných zařízeních před jejich vysláním a plněním (bojových) úkolů mimo území České republiky. Článek poskytuje základní informace o improvizovaných výbušných zařízeních se zaměřením na jejich obecnou charakteristiku, členění, standardní místa pro položení a činnost při jejich identifikaci.

Přečteno: x     |    Článek ve formátu PDF Uvedení do základů teorie vedení společných operací    |    (Celý článek)

Chemické jednotky Slovinska

Ing. Jozef Kučík, CSc., Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení UO Brno, npor. Dipl. Ing. Matjaž KAVČIČ, Slovinské vojsko – JCBRN Defence COE

Autoři článku poskytují základní informace o vzniku, vývoji, organizaci a hlavních úkolech chemických jednotek (útvaru) Slovinského vojska. Pozornost je v článku zaměřena na historii a současnost chemického vojska Slovinska.

Přečteno: x     |    Článek ve formátu PDF Uvedení do základů teorie vedení společných operací    |    (Celý článek)

Boj v zastavěném prostoru v postmoderní éře

Ing. Karel Kudlička, Odbor doktrín Vyškov

Autor článku popisuje průběh boje v zastavěném prostoru vedený netradičním způsobem. Článek je ukázkou možné varianty provedení podpovrchové operace v zastavěném prostoru, operace vedené v podpovrchové infrastruktuře a skrze obytné bloky historické části města.

Přečteno: x     |    Článek ve formátu PDF Uvedení do základů teorie vedení společných operací    |    (Celý článek)

Radiační, chemická a biologická ochrana v ozbrojených silách Slovenské republiky

Ing. Jozef Kučík, CSc., Ing Petr Žuja, Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení UO Brno

Článek pojednává o charakteristice, opatřeních, silách a prostředcích radiační,  chemické a biologické ochrany  ozbrojených sil Slovenské republiky.

Přečteno: x     |    Článek ve formátu PDF Uvedení do základů teorie vedení společných operací    |    (Celý článek)

Prapor radiační, chemické a biologické ochrany ozbrojených sil Slovenské republiky

Ing. Jozef Kučík, CSc., Ing Petr Žuja, Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení UO Brno

Článek se zabývá určením, úkoly a vybavením praporu radiační, chemické a biologické ochrany ozbrojených sil Slovenské republiky.

Přečteno: x     |    Článek ve formátu PDF Uvedení do základů teorie vedení společných operací    |    (Celý článek)

Ozbrojené sily a národný krízový manažment

generálmajor Ing. Ján Salaganič, Veliteľstvo pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky

Autor článku sa sústreďuje na širšie objasnenie súvislostí medzi požiadavkami verejnosti na pomoc od ozbrojených síl v čase krízových stavov a možnosťami a limitmi, ktoré pre túto činnosť ozbrojené sily majú. Stať je členená do 8 článkov, z ktorých prvé dva sa venujú uvedeniu požiadaviek a podmienok, články 3 až 6 uvádzajú doktrinálne prístupy a posledné dva sú zamerané na výpočet hlavných skúseností a smerovaniu budúceho úsilia. Osobitná pozornosť je v článku venovaná tematike a rozsahu výcviku k plnení asistenčných úloh v tomto výcvikovom roku, kedy bude výcvik v takejto podobe organizovaný prvý raz.

Přečteno: x     |    Článek ve formátu PDF Uvedení do základů teorie vedení společných operací    |    (Celý článek)

Lockheed Martin/Boeing F-22A Raptor

Ing. Jan Dúbravčík, Odbor doktrín Vyškov

Autor ve svém článku popisuje taktický bojový letoun F-22A Raptor vyráběný v kooperaci firem Lockheed Martin a Boeing. Text článku představuje první sériově vyráběný taktický bojový letounem páté generace jako vysoce sofistikovaný „stroj“, který disponuje technologií stealth, ale přitom si ponechává vlastnosti vysoce manévrového stíhacího letounu.

Přečteno: x     |    Článek ve formátu PDF Uvedení do základů teorie vedení společných operací    |    (Celý článek)

Struktura povelu náčelníka střediska řízení palby dělostřeleckého oddílu

Prof. Ing. Ladislav Potužák, CSc., pplk. Ing. Josef Vondrák, UO Brno

Autoři článku seznamují čtenáře s podrobnou strukturou nařízení pro řízení palby a následnou činností participujících funkcionářů a jednotek. V textu je na příkladech objasněna povelová technika pro řízení palby, která je názorně doplněna tabulkami.

Přečteno: x     |    Článek ve formátu PDF Uvedení do základů teorie vedení společných operací    |    (Celý článek)

Plánování přípravy roty logistiky

npor. Ing. Michal Zelenák, VÚ 4423 Přáslavice

Článek shrnuje problematiku přípravy roty logistiky v současných podmínkách s důrazem na obtížnost plánování a rozpočet výcvikových hodin. Autor článku objasňuje některá omezení velitele roty logistiky při plánování výcviku za dodržení platných ustanovení Programů přípravy Prog-1-3/log a dalších souvisejících vojenských předpisů a vojenských publikací.

Přečteno: x     |    Článek ve formátu PDF Uvedení do základů teorie vedení společných operací    |    (Celý článek)

Zkušenosti z mise UNMIK 2 – povinné ručení v Kosovu

mjr. Ing. František Grmela, Odbor doktrín Vyškov

Autor článku prezentuje obecné informace o povinném ručení na území Kosova na základě svého působení v misi dočasné správy Organizace spojených národů v Kosovu. Seznamuje čtenáře s těžkostmi, které přetrvávají od oficiálního zavedení povinného ručení v Kosovu.

Přečteno: x     |    Článek ve formátu PDF Uvedení do základů teorie vedení společných operací    |    (Celý článek)

Připravovaná vojenská doktrína Ubytovací a stavební zabezpečení v rezortu Ministerstva obrany České republiky

pplk. Ing. Petr Marek, Odbor doktrín Vyškov

Článek poskytuje základní informace o zpracovávané vojenské doktríně Ubytovací a stavební zabezpečení v rezortu ministerstva obrany České republiky. Obecně charakterizuje tuto vojenskou doktrínu, seznamuje s jejím připravovaným obsahem a prezentuje její využitelnost v praxi u vojenských útvarů a vojenských zařízení rezortu Ministerstva obrany.

Přečteno: x     |    Článek ve formátu PDF Uvedení do základů teorie vedení společných operací    |    (Celý článek)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

npor. Ing. Michal Zelenák, VÚ 4423 Přáslavice

Článek je zamyšlením nad bezpečností a ochranou zdraví při práci v Armádě České republiky a zejména komparací příslušných vnitřních předpisů v rezortu Ministerstva obrany České republiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a současných právních předpisů České republiky.

Přečteno: x     |    Článek ve formátu PDF Uvedení do základů teorie vedení společných operací    |    (Celý článek)