Články


Časopis Doktríny je vojenské odborné on-line periodikum zaměřené na publikování aktuálních informací. Standardní číslo nerecenzované části obsahuje následující oblasti:

Recenze   Aktuální informace


Informace o připravované publikaci „Taktika povstalců v příkladech“

Karel KUDLIČKA

Autor ve svém příspěvku poskytuje informaci o připravované publikaci řady Zkušenosti z operací „Taktika povstalců v příkladech“, jejíž vydání se předpokládá ve 2. čtvrtletí 2012. Seznamuje čtenáře s její strukturou a obsahem, který je zaměřen na taktiku ozbrojených složek Tálibánu v Afghánistánu.

První část publikace má obecný charakter. Obsahuje hlavní způsoby boje ozbrojených složek Tálibánu (povstalců), zatímco druhá část popisuje pět takticky nejvýznamnějších léček proti konvojům nebo patrolám koaličních jednotek. Tuto část provázejí nezbytná schémata.

Pro bližší představu o charakteru publikace je v závěrečné části příspěvku uveden příklad typické léčky, prováděné povstaleckými jednotkami.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Vymezení působnosti operační doktríny „Pozemní síly v operacích“ ve vztahu k úkolům chemického vojska Armády České republiky

Pavel OTŘÍSAL

Pub-31-10-01. Pozemní síly v operacích. 1. vyd. Vyškov: Institut doktrín VeV – VA, 2011. 296 s.

V polovině roku 2011 vstoupila v platnost operační Doktrína „Pozemní síly v operacích“. Ani její půlroční existence nevzbuzuje takový zájem u odborné veřejnosti, který by si rozhodně zasloužila. Cílem článku je tedy poskytnout informace o nově vydané vojenské doktríně a některých nových vojenských publikacích řešících problematiku vedení vševojskového boje. Poskytované informace budou vázány k operační činnosti CHV AČR a podávány ve vzájemných souvislostech s operační činností vojsk, resp. úkolových uskupení na jejich bázi vytvořených.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

reakce 1     reakce 2

Chronologie procesu publikování příspěvků v časopise Doktríny

Petr MAREK

Statut redakční rady on-line pokračujícího zdroje Doktríny. Velitelství výcviku – Vojenská akademie. Vyškov, 2012.

Příspěvek poskytuje základní informace o recenzovaném časopisu Doktríny, o procesu publikování autorských příspěvků a vydávání časopisu. Je určen autorům příspěvků a dalším zájemcům o publikování v periodiku. Příspěvek se člení na dvě části. První část všeobecně charakterizuje časopis, jeho určení, zaměření, vydavatele, redakční radu, periodičnost vydávání a další. Druhá část je zpracována formou metodiky, v níž jsou popsány fáze přípravy, zpracování, zaslání, přijetí, formální kontroly, posouzení a zařazení, recenze a hodnocení, vypořádání připomínek, redakční úpravy a zveřejnění autorského příspěvku v časopise Doktríny. Příspěvek vychází z Působnosti Velitelství výcviku – Vojenské akademie, Statutu redakční rady on-line pokračujícího zdroje Doktríny, informací uvedených na internetových a intranetových stránkách časopisu.

Přečteno: x     |    (Celý článek)