Články


Časopis Doktríny je vojenské odborné on-line periodikum zaměřené na publikování aktuálních informací. Standardní číslo nerecenzované části obsahuje následující oblasti:

Recenze   Aktuální informace


Koncepce k zajištění operačního přístupu společných sil do zájmových oblastí

(selekce a překlad originálu)

Petr MARKVART

DEMPSEY, E. Martin. Joint Operational Access Concept. Progressive Management. Department of Defense, U. S. Military, U. S. Government. ASIN: B007JPNKOW (March 8, 2012). 84 pages.

Dokument Joint Operational Access Concept (JOAC), vydaný v lednu 2012, v širších souvislostech popisuje vizi velení ozbrojených sil USA, jak budou společné síly USA operovat v reakci na zadané úkoly s cílem překonat opatření, která ztěžují nebo zabraňují přístupu společných sil do zájmových (operačních) oblastí. Jedním ze tří hlavních trendů současnosti (celosvětový nárůst schopností vytvářet opatření proti přístupu sil do zájmových oblastí a jejich využití, změna obranných postojů USA v zámoří a nárůst hrozeb ve vesmíru a v kyberprostoru) je to právě oblast opatření proti přístupu sil do operačního prostoru, kde mohou nepřátelé USA vidět dobrou strategii činnosti proti USA. Protože se jedná o národní dokument USA, mohou se některé aspekty a termíny lišit od koncepcí a terminologie NATO. Pro bližší seznámení s touto koncepcí je nutné prostudovat uvedený dokument v celém rozsahu.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Mezinárodní cvičení LION EFFORT 2012

Zdeněk ZEITHAML

Autor článku se zabývá mezinárodním leteckým cvičením LION EFFORT 2012, které se uskutečnilo od 25. března do 5. dubna 2012 ve Švédsku. Cílem článku je informovat čtenáře o tomto cvičení a ozřejmit přípravu, provádění, zaměření, cíle a výsledky mezinárodního cvičení. V první části je pojednáváno o procesu samotné přípravy a plánování cvičení, ve druhé o jeho uskutečnění a ve třetí o vyhodnocení a možném pokračování mezinárodního cvičení v budoucnosti. V článku je zhodnocen vliv cvičení na připravenost českých pilotů k plnění úkolů cvičení a úkolů ochrany vzdušného prostoru (Air Policing) v rámci Organizace Severoatlantické smlouvy.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Sebepoznáním k vojenským aktivitám – to je Finabel

Michal ROČKÁR

Autor článku poskytuje čtenářům základní informace o organizaci Finabel. Podnětem je ta skutečnost, že Česká republika se v dubnu 2012 stala jejím sedmnáctým členem. Finabel je evropským vojenským odborným fórem otevřeným všem pozemním silám armád členských států Evropské unie. Autor stručně uvádí historii Finabel a seznam všech současných členských zemí. Dále specifikuje základní cíle a principy činnosti této organizace. V článku je graficky znázorněna struktura orgánů Finabel a uvedena jejich základní odpovědnost a vzájemné vazby. Na konci článku je krátký výčet a popis produktů Finabel a způsob financování činnosti organizace. V závěru autor pojednává o možném přínosu našeho členství do Finabel. Článek je doplněn fotografiemi ze zasedání výboru Finabel, náhledy čelních stran několika vybraných produktů Finabel a odkazem na seznam studií publikovaných od roku 1993.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Řízení z vyššího stupně (HICON)

František GRMELA

Autor článku popisuje místo, strukturu a činnost skupiny rozehry vlastních vojsk – nadřízeného (High Control – HICON) v rámci odborně-taktického cvičení s názvem „MESSENGER 2012“, které proběhlo v období 16.–22. června 2012 na Velitelství výcviku – Vojenské akademii ve Vyškově. Skupina HICON je součástí řídícího štábu cvičení. Tato skupina imituje cvičícím jednotkám nadřízené stupně velení. Na uvedeném cvičení to byl operační stupeň velení, který představovala americká 173. vzdušná brigáda (Airborne Brigade Combat Team) a dva národní stupně velení: Společné operační centrum Ministerstva obrany a úkolové uskupení Armády České republiky mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil (International Security Assistance Force). Příslušníci skupiny HICON dále pro cvičící organizovali systém briefingů a porad v anglickém jazyce tak, jak probíhají v reálné situaci.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Zkušenosti z působení ve strukturách NATO v rámci zahraničního pracoviště

Petr MATUŠKA

Autor článku poskytuje základní informaci o svém tříletém působení na zahraničním pracovišti (ZP) ve strukturách Severoatlantické aliance, konkrétně na pozici důstojníka pro plánování pozemní protivzdušné obrany (PVO) a obrany proti balistickým raketám v prostoru operace v Mnohonárodnostním středisku vzdušných sil (VzS) v Uedemu ve Spolkové republice Německo (SRN). Článek obsahuje celkově pět částí. V první části autor uvádí úlohu, úkoly a základní organizační strukturu tohoto prvku velení a řízení. Ve druhé části popisuje fázi bezprostředně před svým vysláním a po nástupu na ZP a ve třetí části aktivity přímo spojené s jeho pracovní náplní. Čtvrtá část je věnována společenskému dění v místě jeho působení a v závěrečné páté části autor zmiňuje odchodové procedury ze ZP.

Přečteno: x     |    (Celý článek)