Články


Časopis Doktríny je vojenské odborné on-line periodikum zaměřené na publikování aktuálních informací. Standardní číslo nerecenzované části obsahuje následující oblasti:

Recenze   Aktuální informace


Oblasti možných příspěvků k budování mnohonárodních schopností (selekce a překlad originálu)

Petr MARKVART

Contribution to the Multinational Capability Development Campaign 2013-2014 (MCDC 2013-2014) Focus Area. Norfolk [Virginia, USA]: Headquarters, Supreme Allied Commander transformation, 2013 [vyd. 2013-01-08]. 5000 FXX 0010/TT-8841/ser: NU 0006

Série programů MCDC navazuje na sérii mnohonárodních experimentů (MNE), které původně zahájilo velitelství společných sil USA (U.S. Joint Forces Command) v roce 2001. Program MCDC je určen k vybudování a zavedení nových schopností k dosažení potřebné operační efektivnosti koaličních sil ve společných, mezirezortních, mnohonárodních a koaličních operacích. MCDC převzala stavební kameny MNE, které se osvědčily, a dále do svých projektů zahrnuje významné změny v obsahu, zaměření misí a jejich vedení, které zlepší odpovědnost, pružnost a relevantnost.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Kam kráčíš, Finabel?

Michal ROČKÁR

Článek je příspěvkem k popularizaci organizace Finabel. Autor článku poskytl čtenářům základní faktografické údaje o Finabel v předchozím vydání recenzovaného periodika on-line pokračujícího zdroje Doktríny [1]. V tomto článku se zabývá klíčovou otázkou, kterou si Finabel nyní klade – Jaká je budoucnost Finabel? V textu se také poskytuje zájemcům odkaz na český překlad aktuálních Stanov Finabel z roku 2011. Čtenáři jsou uvedeni do výchozí situace, kdy se Finabel na svém jednání při příležitosti jejího 60. výročí založení bude zabývat odpovědí na svoji existenční otázku o své budoucnosti. V článku autor seznamuje čtenáře s obsahem dvou základních dokumentů, jež jsou východiskem pro diskuzi nad budoucností Finabel. V nich jsou existenční otázky nejen položeny, ale také navrženy možné způsoby jejich řešení k následné diskuzi. V závěru článku je uvedena citace předchozího velitele pozemních sil generála Kalety, proč Česká republika přistoupila do Finabel, a vyzývá příslušníky AČR k participaci na diskuzi k budoucnosti Finabel.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Příprava personálu rezortu Ministerstva obrany (informace o připravované operační doktríně)

František HERODEK
Jaroslav ZAPLETAL

Článek pojednává o připravované operační doktríně s názvem Příprava personálu rezortu Ministerstva obrany (MO). Tato operační doktrína navazuje na vojenskou publikaci Příprava příslušníků Armády České republiky, kterou doplňuje, aktualizuje a podstatným způsobem rozšiřuje. Publikace poskytne potřebné informace o problematice přípravy personálu vedoucím pracovníkům, velitelům, pracovníkům personálních oddělení a všem, kteří se na přípravě personálu podílejí (učitelům, lektorům a instruktorům). Základní informace o přípravě (výchově, vzdělávání a výcviku) v rezortu MO zde naleznou také všichni vojáci z povolání, občanští zaměstnanci i příslušníci Aktivní zálohy.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Střelecká příprava v systému přípravy personálu rezortu obrany

Jaroslav ZAPLETAL
František HERODEK

Autoři článku, na základě dokumentů rezortu Ministerstva obrany České republiky, ukazují, jak konstruktivně přistupovat k řešení problematiky střelecké přípravy jako jednoho ze základních předmětů přípravy příslušníků ozbrojených sil České republiky v systému přípravy personálu rezortu obrany. Cílem článku je zvýraznit vliv vnitřních podmínek a změněného charakteru bezpečnostního prostředí na přípravu příslušníků ozbrojených sil. V první části je článek zaměřen na dokumenty, které určitým způsobem hodnotí stávající bezpečnostní situaci a jaké zásadní požadavky stanovují pro oblast přípravy. Druhá část je zaměřena na postavení velitelů jednotek v systému řešení problematiky střelecké přípravy, jak chápat důležitost principů přípravy a metodické posloupnosti v celém systému přípravy vojáka a jak do celého systému přípravy zapadá příprava instruktorů střelecké přípravy, kteří by se měli podílet na organizaci a řízení zaměstnání ve střelecké přípravě u svých jednotek. Celý článek není zaměřen na popis jednotlivých dokumentů, ale na zvýraznění práce velitelů (instruktorů, učitelů) při organizování střelecké přípravy. Smyslem bylo zdůraznit fakt, že střelecká příprava není jen střelba.

Přečteno: x     |    (Celý článek)