Články


Oblasti možných příspěvků k budování mnohonárodních schopností (selekce a překlad originálu)

Petr MARKVART

Přečteno: x

Klíčová slova

Přístup do operační oblasti, budování mnohonárodních schopností, kombinované síly, vševojskové síly, společné síly, operační efektivita.

Úvod

Společné velitelství NATO pro transformaci (Allied Command Transformation – ACT) v americkém Norfolku ve svém dokumentu 5000 FXX 0010/TT-8841/ser: NU 0006 vydalo směrnici pro rozvíjení oblastí, které přispějí k budování společných mnohonárodních schopností NATO. ACT informovalo příslušné orgány NATO, že současná série mnohonárodních experimentů (Multinational Experiment – MNE) byla ukončena 31. prosince 2012 a že další postup se bude ubírat novým směrem pod novým jménem „Contribution to the Multinational Capability Development Campaign 2013-2014 (MCDC 2013-2014)“.

Oblasti možných příspěvků k budování mnohonárodních schopností

Hlavním tématem MCDC 2013-2014 je „Combined Operational Access“, což se dá přeložit jako mnohonárodní přístup do operační oblasti. (Poznámka: obdobnou tematikou se zabývá článek „Koncepce k zajištění operačního přístupu společných sil USA do zájmových oblastí“ v čísle 2/2012).

Poslední projekty MNE se zaměřovaly na zajištění přístupu a dosažení volnosti jednání v globálním měřítku.  MCDC 2013-2014 je dalším logickým krokem s cílem vybudovat univerzální a pružné schopnosti, požadované k rozmístění sil do operační oblasti s takovou volností jednání, kterou síly ke splnění mise potřebují. To bude vyžadovat plánování a koordinaci použití relevantních nástrojů státní, mnohonárodní a mezinárodní moci v operačním prostředí. Bude koncentrovat podpůrné (enabling) síly a další schopnosti různých států k rychlému spojení druhů vojsk a jejich zasazení s potřebou pouze jejich mírných nebo žádných úprav. Potencionální scénáře počítají s řadou operací od humanitární pomoci a pomoci při živelních pohromách až po rychlou reakci na krize při existenci odporu při násilném rozsáhlém vstupu do operační oblasti.

Státy a organizace, které se v současnosti MCDC účastní, stanovily oblasti, které přispívají k naplnění stěžejního tématu. Tito účastníci stanovili předběžné úkoly k naplňování hlavního tématu MCDC, které nejvíce přispějí k programům na budování potřebných schopností. Potencionální oblasti zájmu jsou následující:

Závěr

V této časné etapě projektu MCDC je nutno podotknout, že existují další obdobné projekty, zejména v oblasti kyberbezpečnosti, strategické komunikace a v oblasti námořnictva. Zájmem zpracovatelské komunity je spojit nebo přizpůsobit stávající projekty s cílem zamezit duplicitě a tříštění úsilí. Hlavními aktéry, kteří vedou zpracování některých projektů, zmíněných výše, jsou NATO ACT, USA, Itálie, Norsko, Německo, Francie a Finsko, přičemž alianci NATO bude v projektu MCDC reprezentovat ACT. Produkty zpracované během následujících dvou let budou mít formu různých koncepcí, vzdělávacích materiálů, procedur nebo doktrín a budou dostupné všem zúčastněným partnerům.

Literatura

[1]   Contribution to the Multinational Capability Development Campaign 2013-2014 (MCDC 2013-2014) Focus Area. Norfolk [Virginia, USA]: Headquarters, Supreme Allied Commander transformation, 2013 [vyd. 2013-01-08]. 5000 FXX 0010/TT-8841/ser: NU 0006

[2]   Post MNE Activities – Identification of Areas of Interest. Norfolk [Virginia, USA]: Headquarters, Supreme Allied Commander transformation, 2012 [vyd. 2012-07-13]. 500 TSC FXX 0010/TT-8415/Ser: NU 0344

[3]   Socialization of the MNE 7 Campaign Products. Norfolk [Virginia, USA]: Headquarters, Supreme Allied Commander transformation, 2013 [vyd. 2013-04-01]. 5000 FXX 0010/TT-8842/Ser: NU 0004