Články


Časopis Doktríny je vojenské odborné on-line periodikum zaměřené na publikování aktuálních informací. Standardní číslo nerecenzované části obsahuje následující oblasti:

Recenze   Aktuální informace


Taktické stabilizační činnosti a úkoly

Jindřich BALARYN
Štefan ZIGO

Autoři článku poskytují základní informace o taktických stabilizačních činnostech, jak jsou uvedeny ve spojenecké taktické publikaci Pokyny pro provádění taktických stabilizačních činností a úkolů ATP-3.2.1.1.

V článku, kromě obecného zarámování významu jednotlivých taktických stabilizačních činností, jež jsou použitelné v celém spektru operací, věnují autoři zvláštní pozornost kapitole „Bezpečnost a kontrola“.

Zde autoři popisují význam a obsah jednotlivých taktických stabilizačních úkolů, zejména proto, že taktické stabilizační úkoly vyplývající z této stabilizační činnosti mají v podmínkách AČR závaznou podobu.
Přečteno: x     |    (Celý článek)

Doplňky vojenských vyznamenání 

Karel JANÁČ

Hlavním tématem tohoto článku je vysvětlení významu vojenských vyznamenání, která byla v historii udělována v průběhu 1. a 2. světové války armádami Francie a Belgie. K těmto vojenským vyznamenáním byly udělovány různé doplňky ve tvaru hvězdy, lva, palmové ratolesti a štítku. V první části článku je popsáno francouzské vojenské vyznamenání, které se používalo i v Belgii a je známo jako Válečný kříž v originálu „Croix de Guérre“. V článku je objasněno komu bylo možné dané vyznamenání včetně různých doplňků udělit a jakým způsobem. Dále je vysvětlena možnost udělování pamětních medailí příslušníkům armády či hnutí odporu na okupovaných územích za účast v jednotlivých bojích. Na závěr autor seznamuje čtenáře i s vyznamenáními a jejich doplňky, které byly po vzoru ostatních států zavedeny v průběhu 1. světové války pro legionáře československých legií a taky ve 2. světové válce pro příslušníky Československé armády v zahraničí.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Informační zpráva z mezinárodního civilně-vojenského cvičení „CIMEX 2013“

Tomáš NOVÁK

Autor článku popisuje celkový průběh, jednotlivá témata a výsledky mezinárodního cvičení a semináře s tématikou civilně-vojenské spolupráce. V úvodu je stručně zmíněno pozadí cvičení CIMIEX 2013 a organizace, které se na jeho přípravě a zaštítění podílely. Dále je po jednotlivých dnech popisován průběh pětidenního setkání a jednotlivá témata seminářů CIMIC a závěrečně cvičení CIMIC. V závěru autor hodnotí přínos, který toto setkání může mít nejen pro jednotlivé účastníky, zástupce České republiky, ale i pro mezinárodní odbornou komunitu CIMIC.

Přečteno: x     |    (Celý článek)