Články

 

Obsah publikovaných příspěvků nemusí být vždy ve shodě se stanoviskem vydavatele a redakční rady časopisu, vyjadřuje názory a postoje jednotlivých autorů.
Časopis Doktríny je vojenské odborné on-line periodikum zaměřené na publikování aktuálnějších informací. Standardní číslo obsahuje následující sekce s tímto obsahem:

Doktrína boje proti povstalcům

Ing. Pavel Zůna, MSS., Odbor doktrín Vyškov

Doktrinální centrum pozemního vojska Francie(1) vydalo v lednu t. r. Doktrínu boje proti povstalcům(2). Doktrinální centrum pozemního vojska v publikaci zdůrazňuje, že povstání nemá vojenské, ale politické cíle a vede ke vzniku situace, která se odehrává a vyvíjí uvnitř obyvatel (společenství lidí, jehož část není spokojena se strukturou, normami, zákony, zákonitostmi, formou správy atd., které ve společnosti platí(3)). Aktérem a současně i subjektem násilného konfliktu je obyvatelstvo. Násilný konflikt uvnitř společenství obyvatel je v současnosti nejrozšířenějším typem konfliktu.

(1) Centre de Doctrine d'Emploi des Forces (CDEF)
(2)
Doctrine de Contre Rébellion
(3)
Poznámka autora článku
(Celý článek)

Clausewitzův omyl?

Ing. Karel Kudlička, Odbor doktrín Vyškov

Článek polemizuje s Clausewitzovou tezí, že válka je nástrojem politiky. Uvádí ji do kontextu soudobých konfliktů a na příkladech z vedení soudobých operací a i dalších argumentů ukazuje, že uvedené Clausewitzovo tvrzení postrádá univerzální platnost. Anebo jde jen o rozpor mezi teorií a praxí?

(Celý článek)

Boj proti povstalcům

Ing. Karel Kudlička, Odbor doktrín Vyškov

Článek pojednává o některých aspektech boje proti povstalcům. Ukazuje podobnost problémů, kterým čelila francouzská vojska v Alžíru v 1. polovině 19. století a kterým čelí v současné době jednotky NATO v Afghánistánu, a dává konkrétní návody na změny, jež by měly vést k úspěchu v gerilovém boji.

(Celý článek)

Informační operace v NATO

por. Bc. Petr Stružka

Článek popisuje hlavní zásady organizace a provádění informačních operací. Informační operace jsou nedílnou součástí všech probíhajících operací, ať už pod koaličním nebo aliančním vedením. V průběhu posledních let prošla vývojem také samotná definice informační operace. Současná definice z pohledu NATO charakterizuje termín informační operace jako výhradně vojenskou aktivitu, která má koordinovat vojenské informační aktivity, jejichž cílem je ovlivnit myšlení, vůli, chápání a možnosti protivníka nebo potencionálního protivníka. Důležité je, aby veškeré informační aktivity byly v souladu s cílem mise nebo operace a podporovaly záměr velitelů.

(Celý článek)


Lidský rozměr v armádě USA v letech 2015–2024

US Army TRADOC pamflet 525-3-7-01 (recenze Ing. Pavol Varga)

Dokument „Lidský rozměr v armádě USA v letech 2015–2024 ( The US Army study of the Human Dimenssion in the Future 2015–2024) “ je komplexním studijním materiálem poukazujícím na vliv budoucího operačního prostředí na morální, znalostní a fyzické komponenty účastníků operací. Obdobně rozebírá účinky a význam stresu, strategie lidských zdrojů, rozvoje vědy a technologií a velení na lidskou dimenzi.

(Celý článek)

Zpravodajské zabezpečení při operačním nasazení – význam vojáka (střelce, řidiče, průzkumníka, velitele atd.) jako nenahraditelného zdroje informací

Autor článku kpt. Bc. David Batěk je příslušníkem 53. bPSEB

Článek pojednává o problémech při zpravodajském zabezpečení mise KFOR a úloze každého příslušníka kontingentu jako „senzoru“ v procesu shromažďování informací.

(Celý článek)

Zkušenosti z asymetrických konfliktů

Ing. Jozef BUZA, Odbor doktrín Vyškov

Prvním krokem v přípravě jak lépe čelit budoucím výzvám, je poučit se z minulosti. Příklady uvedené v tomto článku naznačují, že svět a Spojení státy americké mají bohatou vojenskou historii, ze které lze čerpat zkušenosti. Máme tady mnoho příkladů, jako je boj jugoslávských partyzánů s nacisty, či Afghánců proti Rusům a Srbů v nedávné operaci NATO v Kosovu. Vojenští velitelé musí studovat historii. Novodobé konflikty s použitím sofistikovaných zbraňových systémů s asymetrickými problémy, které je doprovázejí, dávají tomuto požadavku více méně za pravdu. Opakování chyb z minulosti by mohlo mít v budoucností zničující následky.

(Celý článek)

Targeting úkolového uskupení: operační sladění

Ing. Jozef BUZA, Odbor doktrín Vyškov, mjr. Ing. Martin ŠUFAJZL, katedra řízení palebné podpory – Fakulta ekonomiky a managementu Univerzity obrany Brno

Autor článku mjr. Frank M. Buchheit popisuje nejnovější poznatky pozemních sil americké armády v oblasti realizace targetingu u úkolového uskupení tak, jak jsou k tomu cvičeny a připravovány jednotky ve VVP Hohenfels před operačním nasazením do protipovstaleckých operací v Iráku a Afghánistánu. I když jsou v článku popsány zkušenosti US ARMY, zásady činnosti skupiny targetingu jsou obecně plně uplatitelné v podmínkách operačního nasazení taktických úkolových uskupení AČR.

(Celý článek)

Dvacet osm přikázání základy protipovstaleckého boje na stupni rota

mjr. Ing. František GRMELA, Ing. Pavol VARGA, Odbor doktrín Vyškov

Tento článek byl vytvořen Dr. Davidem Kilcullenem jako výběr a zevšeobecnění poznatků o základních úkolech a jejich realizaci v době přípravy a plnění úkolů v misích, které získali příslušníci bojových jednotek i štábů zasazených v misích jednotek. Čtivým způsobem ukazuje na základní kameny individuální přípravy velitele jednotky, na možné způsoby uchopení úkolu, jeho rozbor a zaměření své přípravy i přípravy podřízených.

(Celý článek)

Bojové letouny pro příští století

Ing. Jan Dúbravčík, Odbor doktrín Vyškov

V současné době nemají vzdušné síly AČR ve své sestavě jednotky taktického letectva, schopné nasazení v souladu s taktickými normami NATO. Tato, pro někoho možná trochu překvapivá, informace vyplývá z určení současných dvou letek. Letka vyzbrojená letouny JAS-39 Gripen je určena pouze k provádění ochrany vzdušného prostoru v době míru (Air Policing) a letka s letouny L-159 je určena k výcviku. Do konce roku 2014 (spíš ale dříve) bude muset být rozhodnuto jak dále ve výstavbě taktického letectva vzdušných sil AČR. V podstatě jsou možné celkem tři varianty a jednou z těchto možností je i varianta pořízení nových bojových nadzvukových letadel. Se současnými nejmodernějšími bojovými letouny se na pokračování krátce seznámíme i v našem časopise.

(Celý článek)

Poznatky z libanonsko-izraelského konfliktu v roce 2006

pplk. Ing. Jiří Víteček, Odbor doktrín

Libanonsko-izraelský konflikt v roce 2006 je možné hodnotit z různých hledisek. Odhlédneme-li od etických, politických a strategických aspektů, lze v něm nalézt řadu poznatků, které by neměly zůstat stranou pozornosti vojenských expertů. Je samozřejmé, že na základě výsledků tohoto konfliktu, v relativně krátkém časovém odstupu, bylo ze strany Izraele zahájeno objektivní vojensko-historické zkoumání. Cílem článku, jenž shrnuje část veřejně dostupných informací ze zahraničního i domácího tisku nebo internetu, je poukázat na některé aspekty, které jsou, alespoň podle mého mínění, poučné a důležité pro rozvoj vojenské teorie i praxe Armády České republiky.

(Celý článek)

Zkušenosti z výcviku specialistů chemického vojska AČR jako nástroj zdokonalení specializované přípravy studentů Univerzity obrany

Ing. Jozef KUČÍK, CSc., mjr. Ing. Pavel OTŘÍSAL, Univerzita obrany Brno

Článek na základě vyhodnocení zkušeností získaných v rámci mezinárodního cvičení jednotek a štábu 311. praporu radiační, chemické a biologické ochrany poukazuje na nutnost vzájemného propojení teoretické a praktické přípravy specialistů chemického vojska Armády České republiky se studenty Univerzity obrany, a to nejen úzce vybraných specializací, ale i odborností vševojskových.

(Celý článek)