Sídlo a kontaktní adresa redakce:
Odbor doktrín – redakce časopisu Doktríny
Velitelství výcviku – Vojenská akademie
Víta Nejedlého
682 01 Vyškov

Redakci lze kontaktovat prostřednictvím telefonního čísla:
+420 973 450 911 (výkonný redaktor časopisu)
+420 973 450 901 (předseda redakční rady)
faxem na telefonním čísle: +420 973 450 900

e-mailem: casopis.doktriny@vavyskov.cz