Úlohou účelové publikace „Líder“ je zprostředkovat široké spektrum informací, poznatků, zkušeností, podnětů i námětů ze života ozbrojených sil a z jejich působení doma i v zahraničí. Je určena pro vnitřní potřebu ozbrojených sil Slovenské republiky. Vydává ji Generální štáb ozbrojených sil Slovenské republiky, štáb pro operace, odbor výcviku, cvičení a doktrín (J-7).

Účelová publikace vychází od roku 2009 minimálně dvakrát ročně v tištěné a elektronické podobě. Vzhledem k charakteru publikovaných informací je dostupná pouze na celoarmádní datové síti ozbrojených sil Slovenské republiky (intranetu). V rámci spolupráce se Slovenskou stranou nabízí odbor doktrín pracovníkům rezortu na intranetových stránkách plný text jednotlivých vydání této účelové publikace.