Redakční rada

Předseda redakční rady

major Ing. Břetislav DLABAL
(Odbor doktrín Velitelství výcviku – Vojenské akademie)

 

Členové

kapitán Ing. František GRMELA
(Odbor doktrín Velitelství výcviku – Vojenské akademie)
Ing. Oldřich SOCHA
(Odbor doktrín Velitelství výcviku – Vojenské akademie, plk. gšt. v. v.)
RNDr. František HERODEK
(Oddělení komunikačních a informačních technologií Velitelství výcviku – Vojenské akademie)
podplukovník Ing. Jiří CHRÁSTEK
(Centrum ochrany proti zbraním hromadného ničení)
podplukovník Ing. Pavel OTŘÍSAL, Ph.D., MBA
(Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany)
podplukovník Ing. Vítězslav JAROŠ, Ph.D.
(Fakulta ekonomiky a managementu Univerzity obrany)
doc. Ing. Miroslav DŘÍMAL, CSc.
(vojenský důchodce, plk. gšt. v. v.)
Ing. Zdeněk MÁLEK, Ph.D.
(Vysoká škola obchodní a hotelová, pplk. v. v.)
Ing. Lubomír PŘIKRYL
(VOP CZ, s.p., odštěpný závod Vyškov, pplk. v. v.)
Dr. Jaroslav NIŽŇANSKÝ, Ph.D.
(Sekce obranné politiky MO Slovenské republiky, plk. gšt. v. v.)

Výkonný redaktor

major. Ing. Petr MAREK
(Odbor doktrín Velitelství výcviku – Vojenské akademie)


Specialisté pro redakční úpravu

(zaměstnanci odboru doktrín Velitelství výcviku – Vojenské akademie)

Terminolog
Ing. Oldřich ZELA
Lingvistka
Mgr. Helena NĚMCOVÁ
Typograf a grafik
Ing. Jaroslav MRÁZ


Chráněný přístup k pracovním dokumentům, sloužícím pro potřeby redakční rady a specialistům pro redakční úpravu

Vstup do chráněného prostoru