Vydavatel

Velitelství výcviku – Vojenská akademie
Víta Nejedlého
682 01 Vyškov

Česká republika

IČ: 60162694 

Vydavatelem on-line pokračujícího zdroje Doktríny (dále jen časopis) je Velitelství výcviku – Vojenská akademie. Časopis je vydáván v souladu se schválenou Působností Velitelství výcviku – Vojenské akademie (dále jen Působnost).

Velitelství výcviku – Vojenská akademie (dále jen VeV – VA) je rezortním vzdělávacím a výcvikovým zařízením (rezortní školou) Ministerstva obrany České republiky (dále jen MO ČR). Je předurčeno k zajišťování rozvoje doktrinální soustavy v Armádě České republiky (dále jen AČR), k organizaci a provádění základní, odborné a speciální přípravy, kariérového vojenského vzdělávání a výcviku důstojníků, praporčíků a rotmistrů a přípravy příslušníků aktivní zálohy, k zajišťování modernizace a rozvoje výcvikových zařízení vojenských výcvikových prostorů (dále jen VVP) AČR, simulačních a trenažérových technologií AČR a k plánování využití učebně-výcvikových zařízení pro výcvik jednotek a útvarů (svazků) druhů vojsk a sil AČR a Severoatlantické aliance (dále jen NATO) a k vytváření podmínek pro činnost součástí zahraničních armád.

Hlavní úkoly VeV – VA v oblasti přípravy personálu:

Hlavní úkoly VeV – VA v oblasti rozvoje systému přípravy personálu:

Hlavní úkoly VeV – VA v oblasti koncepce a rozvoje doktrinální soustavy:

Odbor doktrín VeV – VA zabezpečuje vydávání časopisu na základě pravomocí delegovaných velitelem VeV – VA v Působnosti.