Instruktoři Komando opět cvičili s Policií České republiky

Instruktoři Komando opět cvičili s Policií České republiky

V měsíci květnu a červnu se instruktoři Úseku přípravy KOMANDO zúčastnili dalších třídenních soustředěných výcviků bloku COP DEFENCE pro teamy první reakce Policie ČR.

A co obnášel jeden z takovýchto třídenních výcviků den po dni?

Den 1: Cvičení modulární techniky jízdy a řešení krizových situací s vozidly, zakončené nácvikem reálných situací zákroku policejních hlídek proti ujíždějícím pachatelům trestné činnosti.

Den 2: Příprava použití služební zbraně. Cvičení drilu používání služební zbraně (CZ 75D, Glock 17) a samopalu (HK MP7) v základních střeleckých polohách z různých vzdáleností a s taktickým pohybem.

Den 3: Cvičení postupu v objektu proti ozbrojenému pachateli s následným poskytnutí KPR s využitím AED nezúčastněné osobě. Situace byly postaveny na reálných událostech a probíhaly za světla i za snížené viditelnosti.


Autor: prap. Jiří Hušek, Úsek přípravy KOMANDO

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (19. Červen 2019)