Nástupní odborný výcvik hasičů má nové absolventy

Nástupní odborný výcvik hasičů

Nástupní odborný výcvik hasičů v podobě dvouměsíční odborné přípravy u Úseku přípravy hasičských odborností Odboru profesní přípravy VeV-VA zvládlo celkem 14 nových vojenských hasičů.

Během celého výcviku byl kladen důraz na pečlivou přípravu před zásahem, správné provedení zásahu, bezpečnost, ale i činnost pod tlakem, v časové tísni, v minimálním manipulačním prostoru a spolupráci a koordinaci činností v jednotce při zvládání mimořádných událostí.

Cílem tohoto výcviku je seznámit posluchače se základními právními normami a předpisy vztahujícími se k požární ochraně a připravit je pro výkon služby na funkci hasiče. Naučit je znát a využívat druhy požární techniky, požárního příslušenství a plnit základní úkony při zdolávání požárů a záchranných pracích, připravit je pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zvládnout obsluhu vyprošťovacích zařízení, ovládat manipulaci s UTZ (určená technická zařízení), seznámit s chemicko-fyzikálními jevy v procesu hoření a znát principy použití hasiv a seznámit je se základními principy požární prevence.


Text: mjr. Ing. Leoš Janda, Úsek přípravy hasičkých odborností

Foto: kpt. Mgr. Jan Smetana, nprap. Bc. Vladimír Lapčík

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (30. Duben 2019)