Se startem letních prázdnin hrozí větší rizika v dopravě. A těm se snažíme i my předcházet

Se startem letních prázdnin hrozí větší rizika v dopravě. A těm se snažíme i my předcházet

Desítky školáků, předškoláků, ale i dospělých, ve čtvrtek 26. června mířilo na vyškovské Masarykovo náměstí. Před startem letních prázdnin se zde totiž konal tradiční Den prevence a osvěty v dopravě a jako každoročně i se zapojením vojenských profesionálů a specialistů z Centra dopravní výchovy Velitelství výcviku-Vojenské akademie a Praporu zabezpečení Vyškov.

„Tato dopolední akce je zaměřená ke zvyšování bezpečnosti dětí v silničním provozu a na podporu snižování počtů a následků dopravních nehod,“ vysvětluje náčelník Centra dopravní výchovy VeV-VA podplukovník Miloslav Stříž. A co si pro návštěvníky letos připravili? To vysvětluje kapitán Ladislav Šuta, zástupce zmíněného Centra dopravní výchovy (CDV) se slovy: „Mohou si prohlédnout vojenskou techniku jako je Pandur, Iveco, Land Rover či Tatra 810 s komentovaným výkladem příslušníků praporu zabezpečení a pak zde máme hned několik stanovišť se zaměřením na preventivní působení u všech kategorií v dopravě, tedy jak u řidičů aut, tak motocyklů i chodců, a upřesňuje: „Je to ukázka povinné výbavy jízdních kol i chodce, dále vybavení vozidla, včetně vyzkoušení si výměny kol, nasazování sněhových řetězů, či umístění dětských autosedaček, dále ukázka vlivu alkoholu a drog na rozpoznávací schopnosti člověka, kterou demonstrujeme díky tzv. opileckým brýlím a v neposlední řadě je to výbava motorkáře, včetně airbagové vesty, kterou prezentujeme i v dynamické ukázce. K vyzkoušení máme i motocyklový trenažér, včetně simulace řízení v krizových situacích a ve spolupráci s BESIP si pak návštěvníci mohou vyzkoušet i oblíbené trenažéry simulátoru nárazu a převrácení vozidla. V rámci zmíněné spolupráce pak máme ještě připraven i minidopravní kvíz s odměnami,“ končí s výčtem aktivit kapitán Šuta.

Dětem zdá se vůbec nevadilo, že je tak strašné horko, se zaujetím vše neúnavně zkoušely, včetně tak náročných dovedností, jako je správné nasazování sněhových řetězů na kolo auta a podrobovali pořadatele také celou řadou zvídavých otázek. Přesto se dostavilo, pravděpodobně právě díky tropickému vedru, méně návštěvníků, než to bylo v předchozích ročnících.

Na této akci, organizované Odborem dopravy Městského úřadu Vyškov, se dále podíleli: Hasičský záchranný sbor JmK, Městská policie Vyškov, Policie České republiky, BESIP, Český červený kříž Vyškov a Maják – středisko volného času Vyškov. K vidění tak byla i policejní a hasičská technika a další atraktivní ukázky zadržení pachatele i vyproštění zraněných z havarovaného auta. Ten, kdo přišel, se mohl mnohému přiučit, a to včetně toho nejdůležitějšího, kterým je záchrana lidského života díky správnému zvládnutí základních dovedností první pomoci.

Obdobnou akci připravilo CDV v minulém týdnu přímo v kasárnách Dědice. „Ta byla zaměřena se stejným cílem na všechny naše zaměstnance,“ dodává v závěru podplukovník Stříž, což dokládá, že Vyškovští se prevenci v této oblasti skutečně věnují ve velkém rozsahu.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Petr Hrušecký, CDV

Vydal/a: 
Monika Nováková (28. Červen 2019)