Také u Akademie 3. věku se udělovaly certifikáty

Také u Akademie 3. věku se udělovaly certifikáty

Ve středu 19. června se uskutečnilo ve společenském sále Klubu kasáren Dědice slavnostní zakončení 8. ročníku Akademie 3. věku při Velitelství výcviku-Vojenské akademii (VeV-VA) Vyškov. Kromě velitele VeV-VA brigádního generála Radka Hasaly byli přítomni senátor Ivo Bárek, starosta města Vyškova Karel Jurka a také zástupci lektorů a sponzorů.

„V současné době eviduje naše akademie 87 členů a průměrná účast na jejich aktivitách je 64 účastníků," vysvětluje její ředitel plukovník v.v. Karel Čvančara a dodává: „Setkáváme se pravidelně každou středu v měsíci a v tomto ročníku se s námi přišli podělit o cenné zkušenosti ze své oblasti působení velmi významné osobnosti, jako senátor Ivo Bárek, bývalý starosta města Vyškova Karel Goldemund, velitel VeV-VA brigádní generál Radek Hasala, armádní generál v.v. Petr Pavel či kosmonaut Oldřich Pelčák. Díky prezentaci náčelníka štábu VeV-VA plukovníka gšt. Jaroslava Medka jsme zas měli možnost nahlédnout do příprav i samotného provedení Přehlídky k 100. výročí vzniku republiky a plukovník gšt. Vojtěch Prýgl (bývalý náčelník Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy) nám zde prezentoval zkušenosti a poznatky ze cvičení NATO v Polsku, kterého se účastnilo 31 tisíc vojáků z 24 států.“

„Navštěvuji akademii celých 8 let a vždy se sem velmi těším a velmi si vážím toho, že sem mohu chodit,“ hodnotí s dojetím jedna z posluchaček. Právě díky exkluzivitě vybraných aktivit je ohlas akademie značný a členů stále přibývá. „Těší nás přítomnost významných hostů, kteří naši činnost uznávají a rádi nás podporují,“ uvedl Karel Čvančara i s poděkováním všem sponzorům, bez kterých by se jen stěží obešli. Jmenovitě to jsou manželé Jurkovi, paní René Vágnerová a Klement Tauš. A vzpomenul také podporu senátora Ivo Bárka, velitele VeV-VA, ale i města Vyškova. „Vážím si toho, že jste aktivní, že něco děláte, a i v tomto věku máte zájem se vzdělávat, setkávat se a spolupracovat,“ uvedl s obdivem k posluchačům starosta Jurka a generál Hasala dodal: „Jsem rád, že mám možnost chodit mezi Vás, Vyškov je výjimečný tím, kolik lidí se tady vzdělává a cvičí a těší mne, že zde tak skvěle funguje i Akademie 3. věku.“

Letošní ročník zakončilo předání kytice od posluchačů a jejich slova chvály s poděkováním řediteli panu Čvančarovi a slavnostní společný oběd. No a ten 9. ročník je již za dveřmi. Bude zahájen 28. srpna přednáškou lektora s největšími zásluhami v průběhu činnosti akademie Dr. Arnošta Drmoly na téma Nové pohledy na husitské hnutí a jak prozradil pan Čvančara, těšit se mohou její posluchači i na další historické téma, kterým budou Středověké války. Další tematika je připravena z oblasti současné Armády ČR, která zahrne oblast logistiky, válečného práva i speciálního výcviku příslušníků Komando, který absolvovali ve Francouzské Guyaně. A nebude chybět ani oblast sportu. Mezi posluchače akademie by tak měl zavítat některý ze sportovců Armádního sportovního klubu (ASC) Dukla a o českém fotbalu by měl s nimi pobesedovat fotbalový trenér František Komňacký, který působil i jako asistent trenéra národního týmu. A stejně jako v každém ročníku se chystají posluchači navštívit také výcvik Vyškovských.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (19. Červen 2019)