Ukázky CSTT Brno v rámci konference Interoperability User Community (IUC)

Ukázky CSTT Brno v rámci konference Interoperability User Community (IUC)

Dne 1. června 2016 se příslušníci Centra simulačních a trenažérových technologií (CSTT) – odbor Vyškov podíleli na zabezpečení ukázek centra, simulační a trenažérové techniky a pro účastníky konference IUC na téma „Měnící se bezpečnostní situace v Evropě a její vliv na vzrůstající nároky výcviku a přípravy bezpečnostních složek států Evropy“.

V dopoledních hodinách se celkem 37 účastníků konference (zástupci států České republiky, Švédska, Norska, Nizozemí, Německa, Velké Británie, Rakouska a Dánska) účastnilo výcviku při Odboru simulačních a trenažérových technologií ve Vyškově. Pro společný výcvik a ukázky byly připraveny simulátory pro výcvik řidičů a osádek bojových vozidel PANDUR a BVP-2,tanku T-72M4CZ a simulátor nákladního vozidla T-810.

Velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov plk. gšt. Josef Kopecký ve svém úvodním vystoupení objasnil účastníkům konference místo a úlohu Velitelství výcviku v rámci působnosti ministerstva obrany a zdůraznil vzrůstající potřebu zabezpečit náročnější přípravu a výcvik příslušníků bezpečnostních složek státu s ohledem na nové aspekty bezpečnostní situace v Evropě, kdy jednou z forem výcviku je i využití simulační a trenažérové techniky, jimiž Vyškovské simulační centrum disponuje.

Velitel CSTT podplukovník Jiří Simmer dále účastníkům konference objasnil úkoly a systém výcviku u CSTT při výcviku řidičů a osádek bojových vozidel v rámci AČR. Instruktoři Vyškovského odboru poté na jednotlivých pracovištích seznámili účastníky konference se způsobem použití jednotlivých simulátorů.

Předsedkyně konference paní Asa Thegstrom (Švédsko) ve svém závěrečném vystoupení vyjádřila poděkování za provedené ukázky a za možnost vidět v praxi prostředky simulačních technologií, jimiž Armáda České republiky disponuje.


Autor: pplk. Ing. Jiří SIMMER

Vydal/a: 
Monika Nováková (3. Červen 2016)