DOKUMENTY ODo

 

Vážení návštěvníci internetových stránek odboru doktrín (ODo) Velitelství výcviku – Vojenské akademie, internetové podstránky „Dokumenty ODo“.
Jsme potěšeni Vaším zájmen o naši tvorbu, kterou lze zjednodušeně shrnout do jednotlivých kategorií (oblastí tvorby, kterými se zabýváme):

  • vojenské doktríny;
  • vojenské předpisy;
  • služební pomůcky;
  • zkušenosti z operací;
  • vojenská encyklopedie;
  • vojenská terminologie;
  • přistoupení ke standardizačním dohodám Aliance;
  • časopis Doktríny.

Graficky lze jednotlivé oblasti tvorby odboru doktrín vyjádřit na obrázku.

Níže uvedený seznam vojenských publikací zahrnující vojenské doktríny a(1) odborné publikace(2) představuje dosavadní duševní tvorbu redaktorů a autorů (spoluautorů) z ODo od roku 2004 až doposud. Seznam je doplněn i o publikace zaměřené na zprostředkování zkušeností z operací, terminologické slovníky a další. V seznamu nejsou uvedeny vnitřní předpisy(3) (konkrétně vojenské předpisy a služební pomůcky), které byly zpracovány příslušníky (pracovníky) ODo.
V souladu se zákonem(4) není možné na těchto stránkách zveřejnit plnou elektronickou podobu vojenských publikací, zkušeností z operací a dalších dokumentů (dále jen publikací), vydaných odborem doktrín. Plná podoba (elektronická nebo knižní) je určena pouze pro potřeby příslušníků rezortu Ministerstva obrany (MO) České republiky (zaměstnance MO a příslušníky Armády České republiky) a zaměstnance rezortu Ministerstva vnitra České republiky. Zaměstnanci rezortu MO mají možnost si publikace stáhnout z celoarmádní datové sítě na stránkách ODo. Knižní podobu publikací si mohou zaměstnanci rezortu MO zapůjčit na pracovišti ochrany informací svého vojenského útvaru/vojenského zařízení anebo si je vyžádat formou služebního lístku na faxové číslo 973 450 900 (pokud budou skladem, mohou být zaslány na pracoviště ochrany informací konkrétního vojenského útvaru/vojenského zařízení).
Snahou velení a příslušníků odboru doktrín bude pro dosažení lepší informovanosti a užšího kontaktu s vojenskou i civilní veřejností postupně doplňovat stávající tvorbu o krátkou a výstižnou anotaci ke každé položce v níže uvedeném seznamu.


(1) Doktrína Armády České republiky, operační doktríny, taktické doktríny (zpět)

(2) Metodiky, programy přípravy, příručky, ostatní publikace (zpět)

(3) Vojenské předpisy a služební pomůcky vytvořené redaktory, autory a spoluautory z ODo jsou uvedeny v softwarové aplikaci Ministerstva obrany České republiky EPINAV (Databáze vnitřních předpisů a ostatních dokumentů Věstníku MO) (zpět)

(4) Zákon číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších změn), s přihlédnutí k § 7  a konkretizací v § 11 bod (1), odstavcem a) a c), dále v souladu s § 11 bodem (2), odstavcem c) (zpět)

 

Název
Značka
Rok vydání
Školicí a výcvikové cíle pro přípravu do mírových operací (pouze el. verze)
Pub-70-00-02 2012
Zásady ochrany proti zbraním hromadného ničení v operacích NATO na taktické úrovni velení Pub-36-16-02 2012
Udělování třídností v AČR Pub-10-10-02 2012
Zkušenosti 4/2012 Poskytování první pomoci (Zdravotnické minimum)   2012
Zásady činnosti jednotek v protipovstaleckých operacích Pub-31-00-02 2012
Hydrometeorologická měření a pozorování Pub-29-69-01 2012
Zkušenosti 3/2012 Taktika povstalců v příkladech   2012
Kondiční program pro rozvoj všeobecné pohybové výkonnosti 5. díl - Rozvoj svalů tělesného jádra („Core training“) Pub-75-84-05 2012
Kondiční program pro rozvoj všeobecné pohybové výkonnosti 4. díl - Rozvoj dolní poloviny těla Pub-75-84-04 2012
Zkušenosti 2/2012 Výběr poznatků a zkušeností z databáze JALLC   2012
Zkušenosti 1/2012 Pravidla pro užití síly – příklady (Rules of Engagement)   2012
Použití dopravního letectva AČR Pub-32-21-03 2011
Sborník anotací článků publikovaných v on-line pokračujícím zdroji Doktríny v letech 2008–2011  Sborník anotací článků publikovaných v on-line pokračujícím zdroji Doktríny v letech 2008–2011   2011
Zpracování vojenskogeografických informací a dokumentací při přípravě a vedení operací Pub-28-68-02 2011
Zkušenosti 3/2011 Zkušenosti z vedení boje v zastavěném prostoru   2011
Zkušenosti 2/2011 Příprava na misi, převzetí a předání operačního úkolu, použití humanitního týmu   2011
Zkušenosti 1/2011 Zkušenosti ze zavádění procesu LESSONS LEARNED   2011
Taktika pozemních sil Pub-31-10-02 2011
Vojenská topografie Pub-28-68-01 2011
Metodika přípravy ženijních specialistů, jednotek, velitelů a příslušníků štábů Pub-75-17-01 2011
Pozemní síly v operacích Pub-31-10-01 2011
Kondiční program pro rozvoj všeobecné pohybové výkonnosti 3. díl - Rozvoj horní poloviny těla  
Pub-75-84-03
2011
Kondiční program pro rozvoj všeobecné pohybové výkonnosti 2. díl - Běh 
Pub-75-84-02
2011
Kondiční program pro rozvoj všeobecné pohybové výkonnosti 1. díl - Zahřátí organismu & flexibilita
Pub-75-84-01
2011
Zpravodajství z lidských zdrojů na operačním a taktickém stupni v podmínkách AČR  
Pub-20-63-02
2011
Protipovstalecký boj
Pub-31-00-01
2010
Zkušenosti z operací 7/2010 Eskalace síly Afghánistán
2010
Zkušenosti z operací 6/2010 Rozbor a hodnocení
2010
Elektronický boj v AČR
Pub-20-63-03
2010
Doktrína Armády České republiky (2. vydání)  
2010
Zkušenosti z operací 5/2010 Informační vytěžení zdrojů v prostoru operace a vyhledávání skrýší  
2010
Zkušenosti z operací 4/2010 Jak na Tálibán aneb speciální jednotky v Afghánistánu  
2010
Speciální tělesná příprava (zkušební řády, programy instruktorských kurzů a profesní minimum)
Pub-71-84-01
2010
Použití vrtulníků v pozemních operacích (2. vydání)
Pub-31-21-01
2010
Zkušenosti z operací 3/2010 Systémy pro detekci zdroje střelby a zkušenosti z jejich bojového použití
2010
Letištní provozní technika Tahač letadel univerzální TALET 30
Pub-47-28-01
2010
Zkušenosti z operací 2/2010 Boj proti povstalcům
2010
Štábní práce v operacích, 3. část – Situační značky a symboly, základní zkratky, pojmy a definice pro velení a řízení + CD
Pub-53-01-4
2010
Použití taktického letectva v operacích, 2. část, křídlo taktického letectva
Pub-31-21-02
2010
Technika letištního zabezpečení - Sněhová radlice RSP-50
Pub-47-29-03
2010
Letecká NiCd baterie SAFT typu 2758 z letounu AIRBUS A-319 CJ
Pub-47-28-02
2010
Technika letištního zabezpečení Letištní zametač TJS 560 a TJS 420
Pub-47-29-02
2010
Vojenská logistika
Pub-41-00-02
2010
Zkušenosti z operací 1/2010 Zkušenosti z práce s tlumočníkem
2010
Zkušenosti z operací 7/2009 Prohledávací operace
2009
Zkušenosti z operací 6/2009 Odstřelovači
2009
Zkušenosti z operací 5/2009 Činnost na kontrolních místech
2009
Zkušenosti z operací 4/2009 Bojové použití vrtulníků v ozbrojených konfliktech
2009
Příručka vojáka (3. vydání)
2009
Metodika ženijní přípravy
Pub-75-00-04
2009
Metodika střelecké přípravy
Pub-75-00-02
2009
Zkušenosti z operací 3/2009 Ochrana obranné infrastruktury
2009
Zkušenosti z operací 2/2009 Činnost hlídky v protipovstaleckých operacích
2009
Ochrana vojsk
Pub-36-00-01
2009
Slovník základních pojmů z oblasti zpravodajského zabezpečení, průzkumu a elektronického boje AČR
Pub-20-00-01
2009
Štábní práce v operacích 2
Pub-53-01-03
2009
Zkušenosti z operací 1/2009 Ozbrojený doprovod konvoje
2009
Technika letištního zabezpečení - Letištní sypač SYKO 3H
Pub-47-29-01
2009
Metodika přípravy v ochraně vojsk proti improvizovaným výbušným zařízením
Pub-75-00-06
2009
Metodika taktické přípravy + CD
Pub-75-00-03
2009
Bojové použití průzkumného a pozorovacího kompletu Sněžka
Pub-35-10-01
2008
Metodika taktické přípravy průzkumných jednotek
Pub-75-64-01
2008
Zásady bojového použití bezpilotního průzkumného prostředku SOJKA (2. vydání) + CD
Pub-23-64-03
2008
Použití jednotek logistiky pozemních sil ve vojenských operacích
Pub-41-00-01
2008

Taktická příručka „Boj v zastavěném (urbanizovaném) prostoru" (pouze v elektronické verzi)

 
2008
Zkušenosti z operací 7/2008 Zkušenosti z vedení stabilizačních operací v Afghánistánu
 
2008
Zkušenosti z operací 6/2008 Ochrana základny
 
2008
Zkušenosti z operací 5/2008 Boj proti improvizovaným výbušným zařízením C-IED
 
2008
Použití vzdušných sil AČR v operacích
Pub-30-33-01
2008
Taktika roty
Pub-31-11-03
2008
Taktika čety
Pub-31-11-02
2008
Taktika družstva
Pub-31-11-01
2008
Zkušenosti z operací 4/2008 Záchrana osob  
2008
Zkušenosti z operací 3/2008 Protipovstalecké operace (Příklad Afghánistán)  
2008
Programy základní přípravy Pub-70-00-01
2008
Zkušenosti z operací 2/2008 Muslimské kulturní a společenské zvyklosti v zemích Středního východu  
2008
Programy přípravy jednotek Hradní stráže
 Pub-71-15-02
2008
Doktrína AČR v mnohonárodních operacích
 
2008
Zkušenosti z operací 1/2008 Prvních sto dní v operacích
 
2008
Civilně vojenská spolupráce
Pub-92-19-01
2008
Zkušenosti z operací Handbook ISAF-PRT III. vydání
 
2007
Štábní práce v operacích
Pub-53-01-2
2007
Pravidla střelby a řízení palby pozemního dělostřelectva (dělo, četa, baterie, oddíl)
Pub-74-14-01
2007
Zkušenosti z operací 7/2007 Koncept plánovacího procesu na stupni prapor
 
2007
Rozvinutí sil podle principů spojenecké společné doktríny AJP-3.13
Pub-100-31-02
2007
Zkušenosti z operací 6/2007 Léčka a protiléčka
 
2007
Zkušenosti z operací 5/2007 Taktika povstaleckých sil
 
2007
Informační analýza 4/2007 Eskalace síly - zkušenosti z operací
 
2007
Informační analýza 3/2007 Zkušenosti jednotek taktického stupně ze soudobých operací v Iráku a Afghánistánu
 
2007
Použití pozemní protivzdušné obrany AČR v operacích
Pub-31-24-01
2007
Osnovy bojové přípravy předsunutých leteckých návodčích - skupin navedení taktického letectva
Pub-71-22-01
2007
Velení a řízení ve vzdušných silách AČR
Pub-53-20-02
2007
Logistika ve vojenských operacích
Pub-41-00-01
2007
Příručka vojáka (2. vydání)
2007
Velení a řízení Spojeneckých pozemních sil podle zásad doktríny NATO AJP-3.2.2
Pub-100-53-01
2007
Operační plánování v NATO (podle principů spojenecké společné doktríny pro operační plánování AJP-5)
Pub-100-52-01
2007
Vojenské operace podle principů doktríny NATO pro společné operace AJP-3(A)
Pub-100-31-01
2007
Taktika spojeneckých mírových operací podle zásad publikace NATO ATP-3.4.1.1
Pub-100-30-01
2007
Vojenské operace NATO podle základní alianční doktríny AJP-01(C)
 
2007
Doktrína AČR v operacích na území ČR pod národním velením
 
2007
Informační analýza 2/2007 Ochrana proti IED
 
2007
Informační analýza 1/2007 Targeting
 
2007
Příprava příslušníků AČR + CD
Pub-70-01-01
2007
Použití vrtulníků v pozemních operacích
Pub-31-21-00
2007
Používání zařízení kolektivní ochrany
Pub-94-00-01
2007
Pravidla pro přezkušování žadatelů o třídní specializaci
Pub-10-10-01
2007
Programy odborné přípravy řidičů vozidel ozbrojených sil
Pub-71-00-02
2007
Zásady bojového použití bezpilotního průzkumného prostředku SOJKA + CD
Pub-23-64-02
2007
Vydávání vojenských publikací v působnosti Armády České republiky
Vševojsk-51-10
2006
Obrana vojenského profesionála proti stresu
 
2006
Zásady a způsob organizace získávání poznatků a využívání zkušeností
Pub-96-00-01
2006
Psychologická služba v AČR
Pub-12-86-1
2006
Velení a řízení v operacích
Pub-53-01-1
2006
Informační analýza 2/2006 Charakteristika Spojenecké společné doktríny pro operační plánování AJP-5
 
2006
Metodika pořadové přípravy + DVD
Pub-75-00-01
2006
Vojenský pětiboj
Pub-75-85-01
2006
Vojenské plavání
Pub-75-85-02
2006
Informační analýza 1/2006 Network Enabled Capability
 
2006
Sborník materiálů z mezinárodní konference konané v Praze 9.-10. června 2005
 
2005
Přežij (příručka pro přežití v krizových situacích)
 
2005
Blok příslušníka AČR + situační značky + CD
 
2005
Požární ochrana vojsk v poli
Vševojsk-2-5
2005
Informační analýza 2/2005 Přehled operačních schopností pozemních sil USA
 
2005
Informační analýza 1/2005 Analýza návrhů spojeneckých doktrín AJP-01(C) a AJP-3(A)
 
2005
Programy přípravy ženijních a záchranných jednotek
Prog-1-3/ZŽ
2005
Programy přípravy zdravotnických jednotek
Prog-1-3/Zdrav
2005
Programy přípravy výsadkových mechanizovaných jednotek
Prog-1-3/Vys
2005
Programy přípravy velitelských a zabezpečovacích jednotek
Prog-1-3/V
2005
Programy přípravy tankových jednotek
Prog-1-3/T
2005
Programy přípravy spojovacích jednotek
Prog-1-3/S
2005
Programy přípravy průzkumných jednotek
Prog-1-3/Pz
2005
Programy přípravy pěších rot AZ KVV
Prog-1-3/AZ KVV
2005
Programy přípravy mechanizovaných jednotek
Prog-1-3/M
2005
Programy přípravy jednotek pozemní protivzdušné obrany
Prog-1-3/PVO
2005
Programy přípravy jednotek logistiky
Prog-1-3/Log
2005
Programy přípravy jednotek elektronického boje a pasivních systémů
Prog-1-3/EBPS
2005
Programy přípravy chemických jednotek
Prog-1-3/Ch
2005
Programy přípravy dělostřeleckých jednotek
Prog-1-3/D
2005
Programy přípravy Čestné stráže AČR
Prog-1-3/ČS
2005
Programy odborné a speciální přípravy vojenských psovodů
Prog-1-2/PS
2005
Programy odborné a speciální přípravy specialistů ženijního vojska
Prog-1-2/Ž
2005
Vojenský výkladový slovník vybraných operačních pojmů
 
2005
Programy odborné a speciální přípravy specialistů zdravotnických odborností
Prog-1-2/Zdrav
2004
Programy odborné a speciální přípravy specialistů záchranných jednotek
Prog-1-2/Ž
2004
Programy odborné a speciální přípravy specialistů tankových odborností
Prog-1-2/T
2004
Programy odborné a speciální přípravy specialistů spojovacího vojska
Prog-1-2/S
2004
Programy odborné a speciální přípravy specialistů průzkumných a výsadkových odborností
Prog-1-2/PV
2004
Programy odborné a speciální přípravy specialistů pozemní protivzdušné obrany
Prog-1-2/PVO
2004
Programy odborné a speciální přípravy specialistů mechanizovaných odborností
Prog-1-2/M
2004
Programy odborné a speciální přípravy specialistů logistiky
Prog-1-2/Log
2004
Programy odborné a speciální přípravy specialistů letištního zabezpečení
Prog-1-2/Let-2
2004
Programy odborné a speciální přípravy specialistů letištního provozního zabezpečení
Prog-1-2/Let-1
2004
Programy odborné a speciální přípravy specialistů dělostřeleckých odborností
Prog-1-2/D
2004
Programy odborné a speciální přípravy Hradní stráže a čestné stráže AČR
Prog-1-2/HČS
2004
Sborník doktrinální konference
 
2004
Psychologické příprava vojenského profesionála
 
2004
Příprava, zpracování a provedení prezentací (pomůcka)
 
2004
Pravidla střelby a údržby tanku T-72M4 CZ (pomůcka)
 
2004
Místo a úloha tankového praporu v rámci plnění úkolů AČR (dílčí studie)
 
2004
Informační analýza 7/2004 Přístupy k náboru profesionálních vojáků v pozemních silách Francie
 
2004
Informační analýza 6/2004 Zobecnění zkušeností Velké Británie a USA z bojových operací v Iráku
 
2004
Informační analýza 5/2004 Hlavní rozvojové projekty NATO v oblasti perspektiv operačního použití vojsk (oblast RTO)
 
2004
Informační analýza 4/2004 Hlavní rozvojové projekty NATO v oblasti perspektiv operačního použití vojsk (oblast CDE)
 
2004
Informační analýza 3/2004 Stav tvorby vojenských předpisů a pomůcek v AČR
 
2004
Informační analýza 2/2004 Přístupy k obranné standardizaci, tvorbě předpisů a k výcviku v pozemních silách SRN
 
2004
Informační analýza 1/2004 Přístupy k tvorbě doktrín, koncepční rozvoj a nová koncepce výcviku v Nizozemsku
 
2004
Programy základní přípravy (prozatímní) + doplněk
Prog-1-1
2004
Doktrína Armády České republiky – česká verze
 
2004
Doktrína Armády České republiky – anglická verze
 
2004
CD&E v procesu transformace operačních schopností AČR – sborník materiálů z mezinárodní konference
 
2004