LESSONS LEARNED

 

Požadavek na informace

 

Za dobu své činnosti Odbor doktrín shromáždil velké množství informací z oblasti operačního použití a výcviku jednotek. Tyto informace jsou Vám k dispozici na základě vyžádání. Pro představu soubory informací obsahují kompletní produkci Odboru doktrín, polní předpisy a doktríny USA a VBR, materiály koncepčního charakteru, zkušenosti z probíhajících operací, informace z národních a mezinárodních konferencí.


Žadatel (hodnost, příjmení, jméno):
Útvar: Spojení ŠIS 
Kontakt: alcatel/mobil:   email: 
Kontakt na nadřízeného (pro ověření totožnosti v případě vyžadování citlivých informací):
 
Důležitost: normální
urgentní
okamžitědo 30 dní
do 2 dnů
 
Důvod důležitosti (pouze u "okamžitě"):
Oblast:
Požadavek na informaci (RFI):
Materiály zaslat: pouze Česky
možno i Anglicky