Typy kurzů základní přípravy

Základní příprava

 • je určen pro nově příchozí příslušníky AČR (rekruty),
 • délka kurzu – 12 týdnů.

Základní příprava studentů UO

 • je určen pro studenty vojenských oborů Univerzity obrany Brno (VO FTVS UK) před zahájením studia,
 • délka kurzu – 8 týdnů.

Základní příprava – zdokonalovací kurz

 • je určen pro přípravu vojáků povolaných zpět do služebního poměru nebo pro pro vojáky Aktivní zálohy (AZ), kteří úspěšně absolvovali základní přípravu AZ a ukončili stanovený cyklus výcviku,
 • délka kurzu – 2 týdny,
 • vojáci nastupují přímo k určenému útvaru nebo zařízení MO a do kurzu jsou vysláni následující týden.

Základní příprava – aktivní zálohy

 • je určen pro přípravu vojáků Aktivní zálohy v prvním roce jejich zařazení do AZ,
 • délka kurzu – 6 týdnů (ve výjimečných případech lze rozdělit na 2 části po 3 týdnech),
 • realizace formou vojenského cvičení (povolává ředitel příslušného KVV).

Základní příprava – dobrovolné cvičení

 • je určen pro vojáky v záloze, kteří nevykonali vojenskou činnou službu a požádali o účast na dobrovolném vojenském cvičení,
 • délka kurzu – 6 týdnů (lze rozdělit na 2 části po 3 týdnech),
 • realizace formou vojenského cvičení (povolává ředitel příslušného KVV),
 • celkový rozsah získaných znalostí, dovedností a návyků vojáků po ukončení tohoto kurzu je na úrovni kurzu základní přípravy pro vojáky Aktivní zálohy. Toto vytváří pro vojáka v záloze výhodu i pro jeho možné zařazení do jednotek Aktivní zálohy, pokud by se k výkonu této služby následně rozhodl.

Základní příprava – specialista aktivní zálohy

 • je určen pro vojáky v aktivní záloze málopočetných vojenských odborností vojenského zdravotnictví zařazených u jednotky aktivní zálohy biologické ochrany Těchonín, vojáky psychologické a právní služby a vojáky dalších vybraných odborností v prvním roce jejich zařazení do AZ,
 • délka kurzu – 2 týdny. Tato forma základní přípravy pro vojáky vybraných odborností zohledňuje jejich dosažené civilní vzdělání, odbornou praxi a jejich specializované zařazení u jednotek aktivní zálohy. Na základní přípravu navazuje jejich odborná příprava již přímo na pracovištích dle služebního zařazení,
 • realizace formou vojenského cvičení (povolává ředitel příslušného KVV).
Česky