Hodnocení vojáků v kurzech základní přípravy

  • každý voják je v průběhu základní přípravy sledován a objektivně hodnocen instruktory výcviku a náčelníky výcvikových kurzů
  • voják musí úspěšně absolvovat 75 % výuky a výcviku
  • pro jednotlivé kurzy jsou pevně stanovena kritéria fázových testů, postupových a závěrečných zkoušek
  • při nesplnění kritérií fázových testů a zkoušek mají neúspěšní vojáci možnost jednoho opravného termínu
  • rozhodující podmínkou k úspěšnému absolvování základní přípravy je splnění všech kritérií fázových testů, postupových zkoušek a závěrečné sdružené zkoušky

Součástí všech typů kurzů základní přípravy je i hodnocení fyzické zdatnosti vojáků. Kritéria pro hodnocení fyzické zdatnosti v průběhu základní přípravy jsou ve srovnání s hodnocením fyzické zdatnosti před povoláním do služebního poměru podstatně přísnější.

Při zahájení kurzů absolvují všichni vojáci vstupní přezkoušení. Výsledky tohoto přezkoušení mají spíše informativní charakter.

Nicméně v závěru kurzů jsou opět všichni vojáci přezkoušeni z fyzické zdatnosti a splnění těchto norem je jednou z podmínek úspěšného absolvování všech typů kurzů základní přípravy.

Normy pro hodnocení fyzické zdatnosti jsou uvedeny zde.

Česky