Vyškovští profesionálové působí u britského výcvikového týmu i jako instruktoři

Vyškovští profesionálové působí u britského výcvikového týmu i jako instruktoři

V úterý 23. července navštívil Velitelství výcviku-Vojenskou akademii (VeV-VA) ředitel odboru obranné politiky Sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Martin Riegl s doprovodem. Kromě VeV-VA zavítal i k Britskému vojenskému poradnímu a výcvikovému týmu.

Česky

Lezecký kurz pro specialisty hasičských odborností s jubilejním stým absolventem

Lezecký kurz pro specialisty hasičských odborností s jubilejním stým absolventem

V období od 8. 7. do 12. 7. 2019 probíhal u VeV-VA pod vedením nadrotmistra Jaroslava Voneše, instruktora Úseku přípravy hasičských odborností, odborný kurz Lezecký výcvik pro specialisty hasičských odborností AČR. Jeho cílem je seznámit absolventa s činností lezeckých skupin, s řešením typických situací vzniklých při požárech nebo technických zásazích, a to při práci ve výškách a nad volnou hloubkou.

Česky

Čerství absolventi instruktorského kurzu ABIC

Čerství absolventi instruktorského kurzu ABIC

Dne 28. června byl u Velitelství výcviku-Vojenské akademie ukončen Army Basic Instructor Course (ABIC), čímž získala Armáda ČR celkem sedmnáct nově certifikovaných instruktorů. Tento kurz byl organizovaný úsekem kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků („Praporčická škola“) Odboru profesní přípravy, Velitelstvím pozemních sil a ambasádou USA.

Česky

Vyškovský kurz pro civilní zaměstnance NATO poprvé v novém

Certifikace kurzu civilních zaměstnanců NATO před vysláním do zahraniční operace vedeného instruktory Vojenské akademie ve Vyškově

Ač příprava civilních zaměstnanců NATO má ve Vyškově již více než 12letou tradici a pořadové číslo kurzu bylo již 54, tak vše bylo tentokrát úplně jinak. Téměř roční práce instruktorů Úseku mezinárodní a mezirezortní přípravy do zahraničních operací na výstavbě nového kurzu byla v termínu od 23. do 28. června 2019 ukončena bezvadným provedením kurzu a následným návrhem k certifikaci HQ SACT Norfolk.

Česky

Srubový tábor Smilov obléhaly děti

Srubový tábor Smilov obléhaly děti

Dne 27. 6. 2019 se věkový průměr uživatelů Srubového tábora Smilov na jeden den výrazně snížil. Velitel Samostatného dislokačního místa Libavá major Václav Přikryl pořádal Den otevřených dveří, na který pozval děti zaměstnanců, místní základní školy a její partnerské základní školy obce Dvorce. Pod vedením pedagogů a rodičů si na Srubový tábor Smilov našlo cestu více než 300 dětí a pedagogů.

Česky

V rámci dne Ozbrojených sil ČR se oceňovalo i na Praporu zabezpečení Vyškov

V rámci dne Ozbrojených sil ČR se oceňovalo i na Praporu zabezpečení Vyškov

V pátek 28. 6. 2019 se uskutečnil slavnostní nástup příslušníků Praporu zabezpečení při příležitosti Dne ozbrojených sil České republiky. V průběhu programu zazněl z úst velitele Praporu zabezpečení podplukovníka Radoslava Dostála rozkaz ministra obrany Lubomíra Metnara ke Dni ozbrojených sil ČR věnovaný všem příslušníkům rezortu obrany.

Česky

Se startem letních prázdnin hrozí větší rizika v dopravě. A těm se snažíme i my předcházet

Se startem letních prázdnin hrozí větší rizika v dopravě. A těm se snažíme i my předcházet

Desítky školáků, předškoláků, ale i dospělých, ve čtvrtek 26. června mířilo na vyškovské Masarykovo náměstí. Před startem letních prázdnin se zde totiž konal tradiční Den prevence a osvěty v dopravě a jako každoročně i se zapojením vojenských profesionálů a specialistů z Centra dopravní výchovy Velitelství výcviku-Vojenské akademie a Praporu zabezpečení Vyškov.

Česky

Ministr obrany a náčelník Generálního štábu na oslavu Dne ozbrojených sil předali resortní vyznamenání. Mezi vyznamenanými i příslušníci VeV-VA

Ministr obrany a náčelník Generálního štábu na oslavu Dne ozbrojených sil předali resortní vyznamenání. Mezi vyznamenanými i příslušníci VeV-VA

Ministr obrany Lubomír Metnar se v úterý 25. června 2019 zúčastnil oslavy jednoho z nejvýznamnějších vojenských svátků. Společně s náčelníkem Generálního štábu AČR armádním generálem Alešem Opatou vystoupil během slavnostního nástupu ke Dni ozbrojených sil České republiky v Národním památníku na Vítkově a předal rezortní ocenění vojákům a dalším osobám.

Česky

Příslušníci Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice uspořádali charitativní sbírku. Výtěžek věnovali Klubu PAPRSEK

Příslušníci Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice uspořádali charitativní sbírku. Výtěžek věnovali Klubu PAPRSEK

V úterý 25. června 2019 se uskutečnilo u British Military Advisory Training Team (BMATT(CZ)), který působí v posádce Vyškov, slavnostní setkání se zástupci Klubu PAPRSEK Vyškov, v rámci něhož převzala jeho předsedkyně Jaroslava Bednářová symbolický šek v hodnotě 12.300 Kč.

Česky

Zahájen další běh kurzu pro nižší důstojníky, tentokrát jeho kombinovaná forma

Zahájen další běh kurzu pro nižší důstojníky, tentokrát jeho kombinovaná forma

V pondělí 17. června proběhlo u Velitelství výcviku-Vojenské akademie zahájení kombinovaného Kurzu pro nižší důstojníky, do kterého nastoupilo celkem 90 posluchačů reprezentující různé složky AČR. Kurz svým úvodním slovem zahájil náčelník Odboru profesní přípravy plukovník gšt. Ing. Tibor Budík a účastnili se ho rovněž vedoucí lektoři a další příslušníci Centra kariérové přípravy nižších důstojníků.

Česky

Slavnostní vyřazení kurzů základní přípravy. Noví vojáci a vojákyně míří k útvarům i jednotkám aktivní zálohy

Slavnostní vyřazení kurzů základní přípravy. Noví vojáci a vojákyně míří k útvarům i jednotkám aktivní zálohy

V tomto týdnu vrcholily u Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) také dva kurzy základní přípravy. Bezmála 500 vojínů a vojínek z řad nováčků AČR, ale i aktivní zálohy a účastníků dobrovolného vojenského cvičení, převzalo své absolventské certifikáty ve čtvrtek 21. června.

Česky