PŘEHLED STANAGů u VeV – VA

 

Označení AP Český název Anglický název Přejímající STANAG
Standardizační třída A1001 Operační doktríny
AJP-01
Spojenecká společná doktrína ALLIED JOINT DOCTRINE 2437
Standardizační třída A1002 Společná činnost při vedení operací
AJP-3
Spojenecká společná doktrína vedení operací ALLIED JOINT DOCTRINE FOR THE CONDUCT OF OPERATIONS 2490
AJP-3.4
Operace k řešení krizových situací mimo článek 5 NON-ARTICLE 5 CRISIS RESPONSE OPERATIONS 2180
AJP-3.4.1
Mírové operace PEACE SUPPORT OPERATIONS 2181
AJP-3.4.4
Spojenecká společná doktrína vedení protipovstaleckých operací ALLIED JOINT DOCTRINE FOR COUNTERINSURGENCY (COIN) 2611
Standardizační třída A1101 Operace pozemních sil
ATP-3.2.1
Spojenecká taktika pozemních sil ALLIED LAND TACTICS 2605
ATP-3.2.1.1
Pokyny pro provádění taktických stabilizačních činností a úkolů GUIDANCE FOR THE CONDUCT OF TACTICAL STABILITY ACTIVITIES AND TASKS 2606
Standardizační třída C1004 Příprava a výcvik
ATrainP-1
Školení a výcvik pro mírové operace EDUCATION AND TRAINING FOR PEACE SUPPORT OPERATIONS 6023
Standardizační třída C1402 Operační terminologie
AAP-32
Standardy pro vydávání spojeneckých publikací PUBLISHING STANDARDS FOR ALIED PUBLICATIONS 1421
AAP-6
Slovník termínů a definic NATO (anglicky a francouzsky) NATO GLOSSARY OF TERMS AND DEFINITIONS (ENGLISH AND FRENCH) 3680